Fiziskā apsardze

Tehniskā apsardze

Inkasacijas apsardze

Kravu pavadīšana

Kustināmā un nekustināmā īpašuma apsardze

Fizisko

apsardzi piedāvā

Šo objektu apsardzē sertificēti apsardzes darbinieki sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm. Patrulē apsargājamo teritoriju, veic apgaitas, novērš ļaunprātīgu rīcību klienta materiālām vērtībām, nodrošina apmeklētāju un transporta caurlaižu režīmu. 
SPL apsardzē strādā pieredzējuši un sertificēti apsardzes darbinieki, kuri apmācīti rīcībai ārkārtas situācijās. Visi apsardzes darbinieki ir nodrošināti ar formas tērpiem, sakaru un speciāliem līdzekļiem, nepieciešamības gadijumā ar šaujamieročiem. Aizsargājamais objekts tiek pieslēgts pie centrālās apsardzes pults, lai ārkārtas gadijumā varētu izsaukt operatīvo grupu. Objekti patstāvīgi tiek kontrolēti (ar dežuranta pārbaudi), lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu.